17, 1
20-05-2019 (ma) t/m 24-05-2019 (vr)
Geproduceerd door IRIS-Planning op vrijdag 24-05-2019 om 14:01


Week 21 ma 20-05-2019
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-13.00 AVG Onderwijs AVG Cursusjaar 1B 21
09.00-13.00 AVG Onderwijs AVG Cursusjaar 2B 26
09.00-13.00 AVG Onderwijs AVG Cursusjaar 3B 27
09.00-16.30 AVG Onderwijs AVG Cursusjaar 1A 24
09.00-16.30 AVG Onderwijs AVG Cursusjaar 2A 4
09.00-16.30 AVG Onderwijs AVG Cursusjaar 3A 5
10.45-12.45 AVG Supervisie 1 N. van Iperen
10.45-12.45 AVG Supervisie 21 B. Visser
10.45-12.45 AVG Supervisie 24 C. Douma
10.45-12.45 AVG Supervisie 2 I. Pool
12.30-13.30 AVG Presentatie buitenlands bezoek CQ-1Da (GK-gebouw)

Week 21 di 21-05-2019
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.30-13.30 Workshop 1mrt1 Geert en Anne S. Opleiders dinsdag 20 S.A. Siek, G.M. Lagerwerf
09.30-13.30 Workshop 1mrt2 Silvy en Ellen Opleiders dinsdag 21 S. Oostlander, E.M. Nijenhuis
09.30-13.30 Workshop 1mrt3 Hans Peter en Marcel Opleiders dinsdag 24 H.P. Breedveldt Boer, M.P. Doornbosch
09.30-13.30 Workshop 1mrt4 Gemma en Carina Opleiders dinsdag 26 G. Kuip, C.J. de Waard
09.30-13.30 Workshop 1sep-1 Kirsten en Manon Opleiders dinsdag 27 K.R. Gelsema, M.L. Weltevrede
09.30-13.30 Workshop 1sep-2 Bibi en Lisa Opleiders dinsdag 29 B.T.W.D. Passchier, L.A. de Jonge-'t Hoen
09.30-13.30 Workshop 1sep-3 Esther en Simone Opleiders dinsdag 30 E. Husen, S.C.M. van Steekelenburg Diversiteit N. Hamdoula van 11.45-12.45 uur
09.30-13.30 Workshop 1sep-4 Anne en Lenneke Opleiders dinsdag 38 A. de Witt, L. Fredrikze
13.30-15.30 Leergang 1 - maart Opleiders dinsdag 26 M.L. Jacobs, M.M.E. van der Meer
13.30-15.30 Leergang 1 - september Opleiders dinsdag 27 M.M.P. van Meer, C.J. de Waard
13.30-15.30 Leergang 2 - maart Opleiders dinsdag 29 E.M. Nijenhuis, J. Huisman
13.30-15.30 Leergang 2 - september Opleiders dinsdag 21 E. van Krieken, S.A. Siek
13.30-15.30 Leergang 3 - maart: EBM 2 Opleiders dinsdag 24 J.B.M. Rijkels-Otters
13.30-15.30 Leergang 3-september: vaardigheiden slec Opleiders dinsdag Faculteit 72 (Ee-387) L.G.M Croles - Zantkuijl, C. Sijbom

Week 21 wo 22-05-2019
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.30 Voortgangsgesprekken 2mrt-CHRON2 33, 32 A.A. van der Male, P.M. Kevenaar, S.C.M. van Steekelenburg
09.00-10.30 Aios als expert 2mrt-CHRON2 21
09.00-10.30 Omgaan met Conflicten 3 (oefenen met act 2mrt-KLIN2 29 M.J. Bhogal Statham, H Ponssen, N. Goezinne
09.00-10.30 Leren van ervaringen 2mrt-KLIN1 27 M. Slieker-Bosma
09.00-10.30 Leren van ervaringen 2mrt-GGZ2 CQ-5D (GK-gebouw) J.C. Chardon, H.R. Balvert
09.00-10.30 Leren van ervaringen 2mrt-CHRON1 20 E.P.R Schep, A. Weiland
09.00-10.30 Leren van ervaringen 2mrt-GGZ1 24 P.A. Muller, M.P. Doornbosch
09.30-16.00 Praktijkassistentedag Praktijkassistentes 30, 26
10.45-12.15 Voortgangsgesprekken 2mrt-CHRON1 32, 33 E.P.R Schep, A. Weiland
10.45-12.15 Aios als expert 2mrt-CHRON1 20
10.45-12.15 Aios als expert 2mrt-GGZ2 CQ-5D (GK-gebouw)
10.45-12.15 Aios als expert 2mrt-GGZ1 24
10.45-12.15 Omgaan met Conflicten 3 (oefenen met act 2mrt-KLIN1 27 M. Slieker-Bosma, N. Goezinne
10.45-12.15 Leren van ervaringen 2mrt-CHRON2 21 A.A. van der Male, P.M. Kevenaar, S.C.M. van Steekelenburg
10.45-12.15 Leren van ervaringen 2mrt-KLIN2 29 M.J. Bhogal Statham, H Ponssen
10.45-14.30 Voortgangsgesprekken 2mrt-GGZ1 Lokaal-7 (Ce-245), Lokaal-11 (Ce-244) P.A. Muller, M.P. Doornbosch
10.45-14.30 Voortgangsgesprekken 2mrt-GGZ2 CQ-4A (GK-gebouw), CQ-4D (GK-gebouw) J.C. Chardon, H.R. Balvert
13.00-14.30 CAT Presentaties 2mrt-GGZ2 CQ-5D (GK-gebouw) J.C. Chardon, H.R. Balvert
13.00-14.30 Aios als expert 2mrt-GGZ1 24
13.00-14.30 Chronische pijn 2mrt-CHRON2, 2mrt-CHRON1 CQ-F1 L. Swaan
13.00-14.30 Kostenbewustzijn 2 2mrt-KLIN2, 2mrt-KLIN1 27 F.P. Bareman, J.A.C. van Heest Gasten aanwezig: G. Prins-Siemons en N. van Schoonhoven
14.45-15.30 Eindevaluatie in bijzijn van coordinator 2mrt-GGZ2, 2mrt-GGZ1 CQ-5D (GK-gebouw) J.C. Chardon, H.R. Balvert, M.P. Doornbosch, P.A. Muller
14.45-16.15 VGG + Tussenevaluatie 2mrt-KLIN1 27 M. Slieker-Bosma
14.45-16.15 VGG + Tussenevaluatie 2mrt-KLIN2 20 M.J. Bhogal Statham, H Ponssen
14.45-16.15 CVA-de lange termijn effecten 2mrt-CHRON2, 2mrt-CHRON1 CQ-F1 E. Wesseling
16.15-17.45 Opleidingssupervisie 1sep-4.C.1 20 F. Kiymazaslan Let op , deze supervisie vindt plaats in het onderwijscentrum

Week 21 do 23-05-2019
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.30 Leren van ervaringen 3sep-1 27 J.P. Eusman, A. Weiland
09.00-10.30 Leren van ervaringen 3sep-2 29 R. Glijsteen, E.M. Nijenhuis
09.00-10.30 Leren van ervaringen 3dec-1 30 E.J.M. Frölke, E. de Vogel-Voogt
09.00-10.30 Serious gaming 3mrt-1, 3mrt-2 35 M.L. Weltevrede, M.M.P. van Meer, I.C. Hodes, M.P. Doornbosch
09.00-16.30 Bewegingsapparaat 18/20 Kaderopleiding Bewegingsapparaat 2017-2019 21 G.J. Vrielink Bewegingsapparaat 18/20
09.00-17.00 Huisarts en Spoedzorg 17/19 Kaderopleiding Spoedzorg 2017-2019 24, 26 Huisarts en Spoedzorg 17/19
10.45-12.15 APC oefentoets 3dec-1 30 E.J.M. Frölke, E. de Vogel-Voogt, L. Fredrikze
10.45-12.15 APC Systeem 2 3sep-2 29 S.A. Siek, E.M. Nijenhuis
10.45-12.15 Leren van ervaringen 3mrt-2 38 M.L. Weltevrede, M.M.P. van Meer
10.45-12.15 Leren van ervaringen 3mrt-1 20 I.C. Hodes, M.P. Doornbosch
10.45-12.15 Preventie 3sep-1 27 M.J. Bos, B.W.V. Schouten
13.00-14.30 Start-up 3sep-1, 3sep-2 3 J.T. van Geffen, E. Baas
13.00-14.30 Beleid bij SOLK, 4 3mrt-1, 3mrt-2 CQ-3A (GK-gebouw), CQ-3C (GK-gebouw), CQ-4D (GK-gebouw) M.P. Doornbosch, D. Hermans, M.L. Weltevrede
13.00-14.30 Begeleidingsblok 3dec-1 30 E.J.M. Frölke, E. de Vogel-Voogt
14.45-16.15 Beleid bij SOLK, 5 met acteur (facultati 3mrt-2, 3mrt-1 CQ-3A (GK-gebouw), CQ-3C (GK-gebouw) M.L. Weltevrede, D. Hermans, M.P. Doornbosch
14.45-16.15 Intervisie 3sep-1.1 27 B. Visser
14.45-16.15 Intervisie 3sep-2.1 29 L.A. de Jonge-'t Hoen
14.45-16.15 Intervisie 3sep-1.2 38 W. Spinnewijn
14.45-16.15 Intervisie 3sep-2.2 3 W.W. Prof. Broek
14.45-16.15 Intervisie 3sep-1.3, 3sep-2.3 Lokaal-9 (Ce-252) F. Kiymazaslan
14.45-16.15 Preventie 3dec-1 30 B.W.V. Schouten, M.J. Bos
17.00-19.00 Diploma-uitreiking 3jun-1 Foyer, CO-1 H.R. Balvert, M. Slieker-Bosma

Week 21 vr 24-05-2019
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-17.00 Huisarts en Spoedzorg 17/19 Kaderopleiding Spoedzorg 2017-2019 25, 36 Huisarts en Spoedzorg 17/19