17, 1
28-09-2020 (ma) t/m 02-10-2020 (vr)
Geproduceerd door IRIS-Planning op dinsdag 14-07-2020 om 00:18


Week 40 ma 28-09-2020
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-13.00 AVG Onderwijs Jaar 1 AVG Cursusjaar 1B
09.00-13.00 AVG Onderwijs Jaar 2 AVG Cursusjaar 2B
09.00-13.00 AVG Onderwijs Jaar 3 AVG Cursusjaar 3B
09.00-13.00 AVG Supervisie 8
09.00-16.30 AVG Onderwijs Jaar 1 AVG Cursusjaar 1A
09.00-16.30 AVG Onderwijs Jaar 2 AVG Cursusjaar 2A
09.00-16.30 AVG Onderwijs Jaar 3 AVG Cursusjaar 3A
12.00-18.00 Diploma-uitreiking AVG

Week 40 wo 30-09-2020
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-12.00 LHK toets 1mrt-1, 1mrt-2, 1mrt-3, 1mrt-4, 1sep-1, 1sep-2, 1sep-3, 1sep-4, 1sep-5 Online sessie Online, informatie volgt.
09.00-12.00 LHK toets 3mrt-1, 3mrt-2, 3jun-1 Online sessie Online, informatie volgt.
09.00-12.00 LHK toets 3dec-1, 3dec-2, 3sep-1, 3sep-2, 3sep-3 Online sessie Online, informatie volgt.
09.00-12.00 LHK toets 2jun-KLIN1, 2sep-KLIN1 Online sessie Online, informatie volgt.
09.00-12.00 LHK toets 2sep-GGZ1, 2sep-GGZ2, 2sep-CHRON1, 2sep-CHRON2 Online sessie Online, informatie volgt.
13.30-16.30 Mini symposium 1mrt-1, 1mrt-2, 1mrt-3, 1mrt-4, 1sep-1, 1sep-2, 1sep-3, 1sep-4, 1sep-5
13.30-16.30 Mini symposium 3sep-1, 3sep-2, 3dec-1, 3dec-2, 3sep-3
13.30-16.30 Mini symposium 3mrt-1, 3mrt-2, 3jun-1
13.30-16.30 Mini symposium 2jun-KLIN1, 2sep-KLIN1
13.30-16.30 Mini symposium 2sep-CHRON1, 2sep-CHRON2, 2sep-GGZ1, 2sep-GGZ2

Week 40 do 01-10-2020
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.55-16.30 *Praktijkvoering dag 1* 3sep-1, 3sep-2
09.00-10.30 Innovatie 3sep-2 29
09.00-10.30 Privacy en databeveiliging 3sep-1 27
09.00-10.30 Leren van ervaringen 3sep-3 P.A. Muller, A. Weiland
09.00-10.30 Leren van ervaringen 3jun-1 24 Y.D.M. van Trier, A. Koenraad
10.45-12.15 Innovatie 3sep-1 29
10.45-12.15 Beleid bij SOLK, 2 3sep-3 P.A. Muller, A. Weiland
10.45-12.15 Begeleidingsblok 3jun-1 24 Y.D.M. van Trier, A. Koenraad
13.15-14.45 Carrousel Hoe ga je werken? 3sep-2 27 M. Kastelein
13.15-14.45 Keten-/Kwaliteits-/Bekostiging zorg 3sep-1 29 J.F. Mutsaerts
13.15-16.30 Diversiteit 3jun-1 24 Voorlichters Taal & Gezondheid, N. Hamdoula
13.15-16.30 Palliatieve zorg 1+2 3sep-3 P.A. Muller, A. Weiland
15.00-16.30 Carrousel Hoe ga je werken? 3sep-1 27 M. Kastelein
15.00-16.30 Keten-/Kwaliteits-/Bekostiging zorg 3sep-2 29 J.F. Mutsaerts
16.15-20.30 Workshop stageopleiders GGZ + CZ Hag R. Wagemakers, O.M. Lageweg