17, 1
24-06-2019 (ma) t/m 28-06-2019 (vr)
Geproduceerd door IRIS-Planning op vrijdag 22-03-2019 om 12:24


Week 26 ma 24-06-2019
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-13.00 AVG Onderwijs AVG Cursusjaar 1B
09.00-13.00 AVG Onderwijs AVG Cursusjaar 2B
09.00-13.00 AVG Onderwijs AVG Cursusjaar 3B
09.00-16.00 AVG Presentaties leeronderzoek AVG Cursusjaar 1B, AVG Cursusjaar 1A, AVG Cursusjaar 2A, AVG Cursusjaar 2B, AVG Cursusjaar 3A, AVG Cursusjaar 3B
09.00-16.30 AVG Onderwijs AVG Cursusjaar 1A
09.00-16.30 AVG Onderwijs AVG Cursusjaar 2A
09.00-16.30 AVG Onderwijs AVG Cursusjaar 3A

Week 26 di 25-06-2019
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.30 Introductie KBA's 1mrt-4 26 E. Wesseling
09.00-10.30 Leren van ervaringen 1sep-1 27 K.R. Gelsema, M.L. Weltevrede
09.00-10.30 Leren van ervaringen 1sep-2 29 L.A. de Jonge-'t Hoen, B.T.W.D. Passchier
09.00-10.30 Leren van ervaringen 1sep-3 30 E. Husen, S.C.M. van Steekelenburg
09.00-10.30 Leren van ervaringen 1sep-4 38 A. de Witt, L. Fredrikze
09.00-10.30 Leren van ervaringen + instructie APC to 1mrt-3 24
09.00-10.30 Leren van ervaringen 1mrt-1 20 G.M. Lagerwerf, S.A. Siek
09.00-10.30 Leren van ervaringen 1mrt-2 21 S. Oostlander, E.M. Nijenhuis
09.00-12.15 Voortgangsgesprek 2 1mrt-3 H.P. Breedveldt Boer, M.P. Doornbosch
09.00-12.15 Voortgangsgesprek 2 1mrt-4 G. Kuip, C.J. de Waard
09.00-16.30 Differentiatieonderwijs 3mrt-1BEW, 3sep-1BEW Bewegingsapparaat mrt19
10.45-12.15 APC 04: Informeren/ Diagnosefase 1mrt-1 20 G.M. Lagerwerf, S.A. Siek
10.45-12.15 APC 08: Relatie opbouwen 1sep-1 27 K.R. Gelsema, M.L. Weltevrede
10.45-12.15 APC 08: Relatie opbouwen 1sep-2 29 L.A. de Jonge-'t Hoen, B.T.W.D. Passchier
10.45-12.15 APC 08: Relatie opbouwen 1sep-3 30 E. Husen, S.C.M. van Steekelenburg
10.45-12.15 APC 08: Relatie opbouwen 1sep-4 38 A. de Witt, L. Fredrikze
10.45-12.15 Introductie KBA's 1mrt-3 24
10.45-12.15 Leren van ervaringen + instructie APC to 1mrt-4 26
10.45-12.15 Tijdmanagement 1mrt-2 21 S. Oostlander, E.M. Nijenhuis
13.00-16.15 WV 3: CAT-presentatie bezoek 1mrt-2, 1mrt-1, 1mrt-3, 1mrt-4 27, 29, 30, 38, 20, 21, 24, 26 G.M. Lagerwerf, S.A. Siek, S. Oostlander, E.M. Nijenhuis, H.P. Breedveldt Boer, M.P. Doornbosch, G. Kuip, C.J. de Waard, M.J. Dam-Rehorst
13.00-16.30 WV 9: CAT-presentatie 1sep-1, 1sep-2, 1sep-3, 1sep-4 27, 29, 30, 38, 20, 21, 24, 26 K.R. Gelsema, M.L. Weltevrede, B.T.W.D. Passchier, L.A. de Jonge-'t Hoen, E. Husen, S.C.M. van Steekelenburg, A. de Witt, L. Fredrikze, M.J. Dam-Rehorst, A Brahimaj

Week 26 wo 26-06-2019
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.30 Familie gesprekken 2jun-CHRON1 20 A.A. van der Male, C.J. de Waard
09.00-10.30 Familie gesprekken 2jun-CHRON2 21 E.P.R Schep, A. Weiland
09.00-10.30 Kennismaking 2jun-KLIN1 27 J.A.C. van Heest
09.00-10.30 Leren van ervaringen 2jun-GGZ1 24 H.R. Balvert, M.P. Doornbosch
09.00-10.30 Leren van ervaringen 2jun-GGZ2 26 J.C. Chardon, L. Fredrikze
10.45-11.30 HTB 1 2jun-CHRON1 20 A.A. van der Male, C.J. de Waard
10.45-11.30 HTB 1 2jun-CHRON2 21 E.P.R Schep, A. Weiland
10.45-12.15 Leren van ervaringen 2jun-KLIN1 27 J.A.C. van Heest
10.45-12.15 Psychiatrisch Onderzoek 2jun-GGZ1, 2jun-GGZ2
11.30-12.15 HTB 2 2jun-CHRON1 20 A.A. van der Male, C.J. de Waard
11.30-12.15 HTB 2 2jun-CHRON2 21 E.P.R Schep, A. Weiland
13.00-14.30 Intro leerdoelen, CAT en Casuistiek 2jun-KLIN1 27 J.A.C. van Heest
13.00-16.15 Palliatieve Zorg 1 2jun-CHRON1, 2jun-CHRON2 P.M. Kevenaar, A.A. van der Male
13.00-16.15 Persoonlijkheidsstoornissen 2jun-GGZ1 24 D. Hermans, M.P. Doornbosch Acteur vanaf 14:45 uur aanwezig
13.00-16.15 Suicidaal gedrag 2jun-GGZ2 26 J.C. Chardon
14.45-16.15 Omgaan met conflicten 1 2jun-KLIN1 27 J.A.C. van Heest

Week 26 do 27-06-2019
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.45-16.30 *Themadag Het Kind* 1mrt-1, 1mrt-2, 1mrt-3, 1mrt-4
08.45-16.30 *Themadag Moeilijk Interpreteerbare Klac 1sep-1, 1sep-2, 1sep-3, 1sep-4
09.00-09.15 Carriere binnen het instituut 3sep-2, 3sep-1 J.J.P. Geuze
09.00-10.30 Komt een kind bij de dokter 1mrt-1, 1mrt-2 M. Krul
09.00-10.30 Komt een kind bij de dokter 1mrt-3, 1mrt-4 J.C. Chardon
09.00-10.30 Inleiding en Laboratoriumdiagnostiek bij 1sep-1, 1sep-2, 1sep-3, 1sep-4 M.J. Bos
09.00-10.30 Beleid bij SOLK, 1 3jun-1 24 S.C.M. van Steekelenburg
09.00-10.30 Leren van ervaringen 3mrt-1 20 M.P. Doornbosch, I.C. Hodes
09.00-10.30 Leren van ervaringen 3mrt-2 Extern M.L. Weltevrede, M.M.P. van Meer
09.00-10.30 Leren van ervaringen 3dec-1 30 E.J.M. Frölke, E. de Vogel-Voogt
09.00-10.30 Leren van ervaringen 3jun-2 26 P.A. Muller, M. Slieker-Bosma
09.00-16.30 Tweedaagse met de groep 3mrt-2 Extern M.L. Weltevrede, M.M.P. van Meer
09.15-10.30 Leren van ervaringen 3sep-1 27 J.P. Eusman, A. Weiland
09.15-10.30 Leren van ervaringen 3sep-2 29 R. Glijsteen, E.M. Nijenhuis
10.45-12.15 In de spreekkamer 1mrt-2, 1mrt-1 M. Krul
10.45-12.15 In de spreekkamer 1mrt-3, 1mrt-4 J.C. Chardon
10.45-12.15 Ouderenzorg II 3dec-1 30 Ü Tas
10.45-12.15 APC en stressgerelateerde aandoeningen 3sep-1 27 F.P. Bareman
10.45-12.15 Gedragsverandering bij ongezonde leefgew 3mrt-2 Extern M.L. Weltevrede, M.M.P. van Meer
10.45-12.15 Gedragsverandering bij ongezonde leefgew 3mrt-1 20 I.C. Hodes, M.P. Doornbosch
10.45-12.15 Leren van ervaringen 3jun-1 24 Y.D.M. van Trier
10.45-12.15 Opfriscursus BLS+ 3jun-2
10.45-12.15 Preventie 3sep-2 29
11.00-12.00 Plenaire lezing SOLK 1sep-1, 1sep-2, 1sep-3, 1sep-4
13.00-14.30 Opvoeding 1mrt-1, 1mrt-2, 1mrt-3, 1mrt-4 M. Albeda
13.00-14.30 Voeding 1mrt-1, 1mrt-2, 1mrt-3, 1mrt-4
13.00-14.30 Kleine kwalen 1mrt-1, 1mrt-2, 1mrt-3, 1mrt-4 N. Hamdoula
13.00-14.30 Diabetes de complexe patiënt 3dec-1 30 F. van de Does
13.00-14.30 APC en stressgerelateerde aandoeningen 3sep-2 27 F.P. Bareman
13.00-14.30 Beleid bij SOLK, 1 3jun-2 26 M. Slieker-Bosma
13.00-14.30 Chronische nierschade 3mrt-1 20 R. Zegers
13.00-14.30 Opfriscursus BLS+ 3jun-1
13.00-14.30 Palliatieve zorg 3 3sep-1 29 A. Weiland, J.P. Eusman, F. Guibert Buiron
13.00-14.30 Route A: Diagnostische onzekerheden 1sep-1, 1sep-2, 1sep-3, 1sep-4 M.J. Bos
13.00-14.30 Route C: Die vermoeidheid zit toch niet 1sep-1, 1sep-2, 1sep-3, 1sep-4
13.00-14.30 Route B: Patiënt-perspectief bij langdu 1sep-1, 1sep-2, 1sep-3, 1sep-4 S.C.M. van Steekelenburg, A. Weiland
13.00-16.15 *Themadag Moeilijk Interpreteerbare Klac 1sep-1, 1sep-2, 1sep-3, 1sep-4
14.45-16.15 Opvoeding 1mrt-1, 1mrt-2, 1mrt-3, 1mrt-4
14.45-16.15 Voeding 1mrt-1, 1mrt-2, 1mrt-3, 1mrt-4
14.45-16.15 Kleine kwalen 1mrt-1, 1mrt-2, 1mrt-3, 1mrt-4 N. Hamdoula
14.45-16.15 Intervisie 3sep-1.1 27 B. Visser
14.45-16.15 Intervisie 3dec-1.2 C. Meeuwsen
14.45-16.15 Intervisie 3dec-1.1 30 M.P. Doornbosch
14.45-16.15 Intervisie 3sep-2.1 29 L.A. de Jonge-'t Hoen
14.45-16.15 Intervisie 3sep-1.2 38 W. Spinnewijn
14.45-16.15 Intervisie 3sep-1.3, 3sep-2.3 F. Kiymazaslan
14.45-16.15 Intervisie 1 3jun-1.1 24 E. Breedveld
14.45-16.15 Intervisie 1 3jun-2.1 26 C. Meeuwsen
14.45-16.15 Intervisie 1 3jun-1.2 N. Troost
14.45-16.15 Intervisie 1 3jun-2.2
14.45-16.15 Route C: Diagnostische onzekerheden 1sep-1, 1sep-2, 1sep-3, 1sep-4 M.J. Bos
14.45-16.15 Route B: Die vermoeidheid zit toch niet 1sep-1, 1sep-2, 1sep-3, 1sep-4
14.45-16.15 Route D: Patiënt-perspectief bij langdu 1sep-1, 1sep-2, 1sep-3, 1sep-4 F.P. Bareman, S.C.M. van Steekelenburg
14.45-16.15 Begeleidingsblok 3mrt-1 20

Week 26 vr 28-06-2019
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-16.30 Tweedaagse met de groep 3mrt-2 Extern M.M.P. van Meer, M.L. Weltevrede