17, 1
27-05-2019 (ma) t/m 31-05-2019 (vr)
Geproduceerd door IRIS-Planning op vrijdag 24-05-2019 om 14:01


Week 22 ma 27-05-2019
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-16.30 Deadline inleveren CAT onderwerp + feedb 1sep-1, 1sep-2, 1sep-3, 1sep-4 Let op de CAT-presentatie staat gepland op 9 juli 2019.

Week 22 di 28-05-2019
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.15 Lve: Visie bespreken 1sep-2 29 L.A. de Jonge-'t Hoen, B.T.W.D. Passchier
09.00-10.15 Lve: Visie bespreken 1sep-1 27 K.R. Gelsema, M.L. Weltevrede
09.00-10.30 Leren van ervaringen 1mrt-1 21 G.M. Lagerwerf, S.A. Siek
09.00-10.30 Leren van Ervaringen + intro Lareb 1mrt-3 24 H.P. Breedveldt Boer, M.P. Doornbosch
09.00-10.30 Leren van ervaringen + Tijdmanagement 1mrt-4 26 G. Kuip, C.J. de Waard
09.00-10.30 Tijdmanagement 1sep-3 30 E. Husen, S.C.M. van Steekelenburg
09.00-10.30 Tijdmanagement 1sep-4 38 A. de Witt, L. Fredrikze
09.00-10.30 vaardighedenond 7: Vaatmodule theorie 1mrt-2 20 R. Zegers
09.00-16.30 Differentiatieonderwijs 3mrt-1BEW, 3sep-1BEW 9, 37 Bewegingsapparaat mrt19
10.15-10.30 Intro jaar 2; Inhoud 1sep-2, 1sep-1 3 M.P. Doornbosch
10.45-11.00 Intro jaar 2; Inhoud 1sep-3, 1sep-4 3 M.P. Doornbosch
10.45-12.15 APC 03: Informatie inwinnen/ Vraagverhel 1mrt-4 26 G. Kuip, C.J. de Waard
10.45-12.15 APC 07: Referentiekader en SCEGS 1sep-1 27 K.R. Gelsema, M.L. Weltevrede
10.45-12.15 Tijdmanagement 1sep-2 29 L.A. de Jonge-'t Hoen, B.T.W.D. Passchier
10.45-12.15 Tijdmanagement 1mrt-3 24 H.P. Breedveldt Boer, M.P. Doornbosch
10.45-12.15 Vaardighedenond 6: Vaatmodule praktijk 1mrt-2 21 L.G.M Croles - Zantkuijl, M. Kooijman
10.45-12.15 vaardighedenond 7: Vaatmodule theorie 1mrt-1 20 E. Wesseling
11.00-12.15 Lve: Visie bespreken 1sep-3 30 E. Husen, S.C.M. van Steekelenburg
11.00-12.15 Lve: Visie bespreken 1sep-4 38 A. de Witt, L. Fredrikze
13.00-14.30 Nabespreking Diversiteit 1sep-1.A, 1sep-2.A, 1sep-3.A, 1sep-4.A 27 N. Hamdoula
13.00-14.30 Nabespreking Diversiteit 1sep-1.B, 1sep-2.B, 1sep-3.B, 1sep-4.B 29 S.A. Siek
13.00-14.30 Leren van ervaringen 1mrt-2 20 S. Oostlander, E.M. Nijenhuis
13.00-14.30 BLOKKERING SUPERVISIE 26, 30, 38
13.00-14.30 Opleidingssupervisie 1sep-4.C.1 Het Coachhuis Rotterdam Wijnhaven F. Kiymazaslan Ruimte C107, Het Coachhuis, Wijnhaven 36 te Rotterdam
13.00-14.30 Opleidingssupervisie 1sep-1.C.2 Het Coachhuis Rotterdam Wijnhaven C. Meeuwsen Ruimte C103, Het Coachhuis, Wijnhaven 36 te Rotterdam
13.00-14.30 Opleidingssupervisie 1sep-1.C.1 Het Coachhuis Rotterdam Wijnhaven C. van de Logt Ruimte C102, Het Coachhuis, Wijnhaven 36 te Rotterdam
13.00-14.30 Opleidingssupervisie 1sep-2.C.1 Het Coachhuis Rotterdam Wijnhaven O. Schouten Ruimte C104, Het Coachhuis, Wijnhaven 36 te Rotterdam
13.00-14.30 Opleidingssupervisie 1sep-2.C.2 Het Coachhuis Rotterdam Wijnhaven W. van 't Spijker Ruimte C006, Het Coachhuis, Wijnhaven 36 te Rotterdam
13.00-14.30 Opleidingssupervisie 1sep-3.C.2 Het Coachhuis Rotterdam Wijnhaven N. van Iperen Ruimte C108, Het Coachhuis, Wijnhaven 36 te Rotterdam
13.00-14.30 Opleidingssupervisie 1sep-4.C.2 Het Coachhuis Rotterdam Wijnhaven N.A. van der Leer Ruimte C101, Het Coachhuis, Wijnhaven 36 te Rotterdam
13.00-14.30 Opleidingssupervisie 1sep-2.C.3 30 K. Abbing
13.00-14.30 Opleidingssupervisie 1sep-1.C.1sep-1.C.3 Het Coachhuis Rotterdam Wijnhaven H. Slim Ruimte C105, Het Coachhuis, Wijnhaven 36 te Rotterdam
13.00-14.30 Vaardighedenond 6: Vaatmodule praktijk 1mrt-1 21 L.G.M Croles - Zantkuijl
13.00-14.30 WV 2: Internetcursus 1mrt-3, 1mrt-4 22 J.B.M. Rijkels-Otters, E. Krabbendam, W.M. Bramer Eigen PICO vraag en laptop/tablet meenemen.
14.45-16.15 Nabespreking Diversiteit 1sep-1.C, 1sep-2.C, 1sep-3.C, 1sep-4.C 29 N. Hamdoula, S. Oostlander, S.A. Siek
14.45-16.15 KR-5 Hoofdpijn 1mrt-3 30 L.G.M Croles - Zantkuijl
14.45-16.15 KR-5 Hoofdpijn 1mrt-4 32 S. Oostlander
14.45-16.15 BLOKKERING SUPERVISIE 20, 21, 24, 26, 27, 30, 38
14.45-16.15 WV 2: Internetcursus 1mrt-2, 1mrt-1 22 M.J. Dam-Rehorst, W.M. Bramer, E. Krabbendam Eigen PICO vraag en laptop/tablet meenemen.
15.00-16.30 Opleidingssupervisie 1sep-1.A.1 HNK Rotterdam Westblaak M. van Ewijk Ruimte V2, Het Nieuwe Kantoor, Westblaak 180 te Rotterdam
15.00-16.30 Opleidingssupervisie 1sep-3.B.1 24 M.M.P. van Meer
15.00-16.30 Opleidingssupervisie 1sep-3.A.1 Het Coachhuis Rotterdam Wijnhaven C. van de Logt Ruimte C102, Het Coachhuis, Wijnhaven 36 te Rotterdam
15.00-16.30 Opleidingssupervisie 1sep-1.A.2 Het Coachhuis Rotterdam Wijnhaven N. van Iperen Ruimte C108, Het Coachhuis, Wijnhaven 36 te Rotterdam
15.00-16.30 Opleidingssupervisie 1sep-1.B.1 NA-1808 H.P. Breedveldt Boer
15.00-16.30 Opleidingssupervisie 1sep-1.B.2 D.G. Hoff-Smalbrugge Geannuleerd - verplaatst naar 25 juni 2019 van 16:45-18:15 uur, OWR 20
15.00-16.30 Opleidingssupervisie 1sep-2.A.2 Het Coachhuis Rotterdam Wijnhaven N.A. van der Leer Ruimte C101, Het Coachhuis, Wijnhaven 36 te Rotterdam
15.00-16.30 Opleidingssupervisie 1sep-2.B.2 20 N. Troost
15.00-16.30 Opleidingssupervisie 1sep-3.A.2 Het Coachhuis Rotterdam Wijnhaven C. Meeuwsen Ruimte C103, Het Coachhuis, Wijnhaven 36 te Rotterdam
15.00-16.30 Opleidingssupervisie 1sep-3.B.2 21 W. Spinnewijn
15.00-16.30 Opleidingssupervisie 1sep-4.A.1 Het Coachhuis Rotterdam Wijnhaven O. Schouten Ruimte C104, Het Coachhuis, Wijnhaven 36 te Rotterdam
15.00-16.30 Opleidingssupervisie 1sep-4.B.1 Het Coachhuis Rotterdam Wijnhaven W. van Kouwenhoven Ruimte B105, Het Coachhuis, Wijnhaven 36 te Rotterdam
15.00-16.30 Opleidingssupervisie 1sep-4.B.2 26 A. Smulders
15.00-16.30 Opleidingssupervisie 1sep-4.B.3 27 H. von Meijenfeldt
15.00-16.30 Opleidingssupervisie 1sep-3.A.3 Het Coachhuis Rotterdam Wijnhaven H. Slim Ruimte C105, Het Coachhuis, Wijnhaven 36 te Rotterdam

Week 22 wo 29-05-2019
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.30 Eindevaluatie in bijzijn van coordinator 2mrt-CHRON2 21 A.A. van der Male, P.M. Kevenaar, S.C.M. van Steekelenburg
09.00-10.30 Leren van ervaringen 2mrt-GGZ2 26 H.R. Balvert
09.00-10.30 Leren van ervaringen 2dec-KLIN1 27 M. Slieker-Bosma, J.A.C. van Heest
09.00-10.30 Leren van ervaringen 2mrt-CHRON1 20 E.P.R Schep, A. Weiland
09.00-16.30 Afscheid en zo 2mrt-GGZ1 Extern P.A. Muller, M.P. Doornbosch
10.45-12.15 Eindevaluatie 2dec-KLIN1 27 J.A.C. van Heest, M. Slieker-Bosma
10.45-12.15 Eindevaluatie in bijzijn van coordinator 2mrt-CHRON1 20 E.P.R Schep, A. Weiland
10.45-12.15 Leren van ervaringen 2mrt-CHRON2 21 A.A. van der Male, P.M. Kevenaar, S.C.M. van Steekelenburg
10.45-12.15 Begeleidingsblok 2mrt-GGZ2 26 H.R. Balvert
13.00-14.30 HTB 4 2mrt-CHRON1 20 E.P.R Schep, A. Weiland
13.00-14.30 HTB 4 2mrt-CHRON2 21 A.A. van der Male, P.M. Kevenaar, S.C.M. van Steekelenburg
13.00-14.30 Voortgangsgesprekken 2mrt-GGZ2 30 H.R. Balvert
13.00-14.30 Aios als expert 2mrt-GGZ2 26
13.00-16.15 VGG + nabespreken kennistoets 2dec-KLIN1 27, 32, 29 M. Slieker-Bosma, J.A.C. van Heest
14.45-16.15 Afscheid 2mrt-GGZ2 26 H.R. Balvert
14.45-16.15 Afscheid 2mrt-CHRON1 20 E.P.R Schep, A. Weiland
14.45-16.15 Afscheid 2mrt-CHRON2 21 A.A. van der Male, P.M. Kevenaar, S.C.M. van Steekelenburg

Week 22 do 30-05-2019
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-16.15 Hemelvaartsdag 3sep-1, 3sep-2 Extern
09.00-16.15 Hemelvaartsdag 3dec-1 Extern
09.00-16.15 Hemelvaartsdag 3mrt-1, 3mrt-2 Extern
09.00-16.30 Hemelvaartsdag 3jun-1 Extern