17, 1
08-02-2021 (ma) t/m 12-02-2021 (vr)
Geproduceerd door IRIS-Planning op dinsdag 14-07-2020 om 00:18


Week 6 ma 08-02-2021
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-13.00 AVG Onderwijs Jaar 2 AVG Cursusjaar 2B
09.00-13.00 AVG Onderwijs Jaar 3 AVG Cursusjaar 3B
09.00-13.00 AVG Onderwijs Jaar 1 AVG Cursusjaar 1B
09.00-16.30 AVG Onderwijs Jaar 2 AVG Cursusjaar 2A
09.00-16.30 AVG Onderwijs Jaar 3 AVG Cursusjaar 3A
09.00-16.30 AVG Onderwijs Jaar 1 AVG Cursusjaar 1A

Week 6 di 09-02-2021
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.55-16.30 Ouderendag 1mrt-1, 1mrt-2, 1mrt-3, 1mrt-4
09.00-09.45 Eindevaluatie in bijzijn van coordinator 1mrt-3 24 F. Wouters, M.P. Doornbosch
09.00-09.45 Leren van ervaringen 1mrt-4 26 H.P. Breedveldt Boer, C.J. de Waard
09.00-10.30 Palliatieve zorg op de HAP 1mrt-1, 1mrt-2
09.00-10.30 Leren van ervaringen 1sep-1 27 M.J. Bos, S.C.M. van Steekelenburg
09.00-10.30 Leren van ervaringen 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede
09.00-10.30 Leren van ervaringen 1sep-3 30 E. Husen, A. Koenraad
09.00-10.30 Leren van ervaringen 1sep-4 38 K.R. Gelsema, L.A. de Jonge-'t Hoen
09.00-10.30 Vaardighedenond 6: Vaatmodule praktijk 1sep-5
09.00-16.30 Differentiatieonderwijs 3mrt-1BEW, 3sep-1BEW Bewegingsapparaat sept20
09.45-10.30 Eindevaluatie in bijzijn van coordinator 1mrt-4 26 H.P. Breedveldt Boer, C.J. de Waard
09.45-10.30 Leren van ervaringen 1mrt-3 24 F. Wouters, M.P. Doornbosch
10.45-11.30 Eindevaluatie in bijzijn van coordinator 1mrt-1 20 G.M. Lagerwerf, S.A. Siek, E. Wesseling
10.45-11.30 Leren van ervaringen 1mrt-2 21 S. Oostlander, E.M. Nijenhuis
10.45-12.15 Palliatieve zorg op de HAP 1mrt-3, 1mrt-4
10.45-12.15 APC 5B: onderlinge toetsing 2 1sep-3 30 E. Husen, A. Koenraad, M.J. Bos, S.C.M. van Steekelenburg
10.45-12.15 APC 5B: onderlinge toetsing 2 1sep-4 38 K.R. Gelsema, L.A. de Jonge-'t Hoen, B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede
10.45-12.15 Casuistiek op de hap 1sep-1 27
10.45-12.15 WV 4: Diagnostiek dag 1 1sep-2 29
10.45-12.15 vaardighedenond 7: Vaatmodule theorie 1sep-5 D. Vukosavljevic
11.00-16.00 Differentiatieonderwijs 3mrt-1BEW, 3sep-1BEW Bewegingsapparaat mrt20
11.30-12.15 Eindevaluatie in bijzijn van coordinator 1mrt-2 21 S. Oostlander, E.M. Nijenhuis, E. Wesseling
11.30-12.15 Leren van ervaringen 1mrt-1 20 G.M. Lagerwerf, S.A. Siek
12.15-12.30 Introductie APC toets 1sep-2 29
13.15-14.45 Farmacotherapie: Organisatie + Lareb 1mrt-1, 1mrt-2
13.15-14.45 Het Senioren Spoed Spel 1mrt-3, 1mrt-4
13.15-14.45 Casuistiek op de hap 1sep-4 38
13.15-14.45 Opleidingssupervisie 1sep-1.2
13.15-14.45 Opleidingssupervisie 1sep-1.3
13.15-14.45 Opleidingssupervisie 1sep-1.4
13.15-14.45 Opleidingssupervisie 1sep-1.5
13.15-14.45 Opleidingssupervisie 1sep-1.6
13.15-14.45 Opleidingssupervisie 1sep-2.2
13.15-14.45 Opleidingssupervisie 1sep-2.3
13.15-14.45 Opleidingssupervisie 1sep-2.4
13.15-14.45 Opleidingssupervisie 1sep-2.5
13.15-14.45 Opleidingssupervisie 1sep-2.6
13.15-14.45 Opleidingssupervisie 1sep-5.1
13.15-14.45 Opleidingssupervisie 1sep-5.2
13.15-14.45 Opleidingssupervisie 1sep-5.3
13.15-14.45 Opleidingssupervisie 1sep-5.4
13.15-14.45 Opleidingssupervisie 1sep-5.5
13.15-14.45 Opleidingssupervisie 1sep-5.6
13.15-14.45 Opleidingssupervisie 1sep-1.1
13.15-14.45 Opleidingssupervisie 1sep-2.1
13.15-14.45 WV 4: Diagnostiek dag 1 1sep-3 30
13.15-16.30 WV 9: CAT-presentatie herkansingsmoment 1mrt-1, 1mrt-2, 1mrt-3, 1mrt-4 M.J. Dam-Rehorst Let op, dit is het herkansingsmoment, geen inhaalmoment.
15.00-16.30 Farmacotherapie: Organisatie + Lareb 1mrt-3, 1mrt-4
15.00-16.30 Het Senioren Spoed Spel 1mrt-1, 1mrt-2
15.00-16.30 APC 5B: onderlinge toetsing 2 1sep-1 27 M.J. Bos, S.C.M. van Steekelenburg, E. Husen, A. Koenraad
15.00-16.30 APC 5B: onderlinge toetsing 2 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede, K.R. Gelsema, L.A. de Jonge-'t Hoen
15.00-16.30 Leren van ervaringen 1sep-5 NA-1802 R.A.F. Kolsters, L. Fredrikze
15.00-16.30 Opleidingssupervisie 1sep-3.2
15.00-16.30 Opleidingssupervisie 1sep-3.3
15.00-16.30 Opleidingssupervisie 1sep-3.4
15.00-16.30 Opleidingssupervisie 1sep-3.5
15.00-16.30 Opleidingssupervisie 1sep-3.6
15.00-16.30 Opleidingssupervisie 1sep-4.2
15.00-16.30 Opleidingssupervisie 1sep-4.3
15.00-16.30 Opleidingssupervisie 1sep-4.4
15.00-16.30 Opleidingssupervisie 1sep-4.5
15.00-16.30 Opleidingssupervisie 1sep-4.6
15.00-16.30 Opleidingssupervisie 1sep-4.1
15.00-16.30 Opleidingssupervisie 1sep-3.1

Week 6 wo 10-02-2021
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.30 Leren van ervaringen 2dec-CHRON1 20
09.00-10.30 Leren van ervaringen 2dec-CHRON2 21
09.00-10.30 Leren van ervaringen 2dec-GGZ1 24
09.00-10.30 Leren van ervaringen 2dec-GGZ2 26
09.00-10.30 Meldkamer ambulance 2dec-KLIN1 Externe ruimte
09.00-13.00 Spoedzorg mrt20 3mrt-1SPOED, 3sep-1SPOED Spoedzorg mrt20
09.00-16.30 DEADLINE INSCHRIJVEN KEUZEONDERWIJS 3jun-1 Vandaag is de laatste dag om in te kunnen schrijven op het onderwijs APC Systeem of APC Stress - zie onderwijsbank
09.00-17.00 Spoedzorg mrt20 3mrt-1SPOED, 3sep-1SPOED Spoedzorg mrt20
10.45-12.15 CAT Presentaties 2dec-CHRON1 20
10.45-12.15 CAT Presentaties 2dec-CHRON2 21
10.45-12.15 CAT Presentaties 2dec-GGZ1 24
10.45-12.15 CAT Presentaties 2dec-GGZ2 26
10.45-12.15 Uitloop 2dec-KLIN1 Externe ruimte
13.15-14.45 Kinderen met lichte psychische klachten 2dec-GGZ2 26
13.15-14.45 Leren van ervaringen 2dec-KLIN1 27
13.15-14.45 Psychofarmacologie in de huisartspraktij 2dec-GGZ1 24
13.15-16.30 Palliatieve Zorg 4 2dec-CHRON1, 2dec-CHRON2
15.00-16.30 Kinderen met lichte psychische klachten 2dec-GGZ1 26
15.00-16.30 Kostenbewustzijn 2 2dec-KLIN1 27
15.00-16.30 Psychofarmacologie in de huisartspraktij 2dec-GGZ2 24

Week 6 do 11-02-2021
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.55-16.30 *Praktijkvoering dag 2* 3sep-3
09.00-10.30 SPH 3jun-1 24 C. Matena
09.00-10.30 Leren van ervaringen 3mrt-1 20 I.C. Hodes, L. Fredrikze
09.00-10.30 Leren van ervaringen 3mrt-2 21 M.M.P. van Meer, M.L. Weltevrede
09.00-10.30 Leren van ervaringen 3sep-2 29 J.A.C. van Heest, E.M. Nijenhuis
09.00-10.30 Leren van ervaringen 3dec-1 30
09.00-10.30 Leren van ervaringen 3dec-2 38
09.00-10.30 Leren van ervaringen 3sep-1 27 A. de Witt, M. Slieker-Bosma
09.00-12.15 Ondernemerschap 3sep-3 26
09.00-16.30 *Praktijkvoering dag 3* 3jun-1
09.00-17.00 KBA 20-22 Kaderopleiding Bewegingsapparaat 2017-2019 Kaderopleiding Bewegingspaparaat
10.45-12.15 Start-up 3jun-1 24
10.45-12.15 Patientveiligheid 3sep-2 29 A. de Witt
10.45-12.15 Beleid bij SOLK, 4 3dec-1 30, 38 Acteur vanaf 10:45 uur aanwezig
10.45-12.15 Beleid bij SOLK, 4 3dec-2 Acteur vanaf 10:45 uur aanwezig
10.45-12.15 Inbreng stage aios 3mrt-1 20 I.C. Hodes, L. Fredrikze
10.45-12.15 Inbreng stage aios 3mrt-2 21 M.M.P. van Meer, M.L. Weltevrede
10.45-12.15 Visite- en telefoonarts 3sep-1 27
12.15-12.45 Intro Palliatieve Zorg 3dec-1 30
12.15-12.45 Intro Palliatieve Zorg 3dec-2 38
13.15-14.45 Astma/COPD 3sep-1 27
13.15-14.45 Diabetes complicaties 3sep-2 29
13.15-14.45 Serious game praktijkvoering - deel 1 3sep-3 26
13.15-14.45 Beleid bij SOLK, 5 met acteur (facultati 3dec-1 30, 38 Acteur vanaf 10:45 uur aanwezig
13.15-14.45 Beleid bij SOLK, 5 met acteur (facultati 3dec-2 Acteur vanaf 10:45 uur aanwezig
13.15-14.45 Eindevaluatie 3mrt-1 20 I.C. Hodes, L. Fredrikze
13.15-14.45 Eindevaluatie 3mrt-2 21 M.M.P. van Meer, M.L. Weltevrede
13.15-16.30 People management 3jun-1 24
15.00-16.30 Astma/COPD 3sep-2 27
15.00-16.30 Diabetes complicaties 3sep-1 29
15.00-16.30 Serious game praktijkvoering - deel 2 3sep-3 26 Breng een laptop/tablet mee.
15.00-16.30 Afscheid 3mrt-1 20 I.C. Hodes, L. Fredrikze
15.00-16.30 Afscheid 3mrt-2 21 M.M.P. van Meer, M.L. Weltevrede
15.00-16.30 Intervisie 1 3dec-1.1 30
15.00-16.30 Intervisie 1 3dec-1.2
15.00-16.30 Intervisie 1 3dec-2.2
15.00-16.30 Intervisie 1 3dec-2.1 38