17, 1
05-04-2021 (ma) t/m 09-04-2021 (vr)
Geproduceerd door IRIS-Planning op dinsdag 14-07-2020 om 00:18


Week 14 di 06-04-2021
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.30 KR-1 Kind met koorts 1mrt-4 26
09.00-10.30 Leren van ervaringen 1sep-3 30 E. Husen, A. Koenraad
09.00-10.30 Leren van ervaringen 1sep-1 27 M.J. Bos, S.C.M. van Steekelenburg
09.00-10.30 Leren van ervaringen 1mrt-1 20
09.00-10.30 Leren van ervaringen 1mrt-2 21
09.00-12.15 Voortgangsgesprek 3 - groepsevaluatie 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede
09.00-12.15 Voortgangsgesprek 3 - groepsevaluatie 1sep-4 38 K.R. Gelsema, L.A. de Jonge-'t Hoen
09.00-12.15 Ethiek 1 1sep-5 NA-1802 R.A.F. Kolsters
09.00-12.15 Vaardighedenond 2: DGO 1mrt-3
09.00-12.15 Voortgangsgesprek 1 1mrt-3
10.45-12.15 APC 07: Referentiekader en SCEGS 1sep-1 27 M.J. Bos, S.C.M. van Steekelenburg
10.45-12.15 KR-1 Kind met koorts 1mrt-1 20
10.45-12.15 KR-1 Kind met koorts 1mrt-2 21
10.45-12.15 KR What's HAPpening 1sep-3 30
10.45-12.15 Opleidingssupervisie 1mrt-4
13.00-17.00 LHK opleiders onder examencondities Opleiders dinsdag, Opleiders donderdag, Ervaren opleiders R. Zegers
13.15-14.45 Cyclusstoornissen 1mrt-1 20
13.15-14.45 KR What's HAPpening 1sep-2 29
13.15-14.45 Opleidingssupervisie 1mrt-3
13.15-14.45 Opleidingssupervisie 1mrt-2
13.15-14.45 LEOh bespreken + LvE 1sep-4 38 K.R. Gelsema, L.A. de Jonge-'t Hoen Bespreken uitkomsten LEOh
13.15-16.30 Voortgangsgesprek 3 - groepsevaluatie 1sep-1 27 M.J. Bos, S.C.M. van Steekelenburg
13.15-16.30 Voortgangsgesprek 3 - groepsevaluatie 1sep-3 30 E. Husen, A. Koenraad
13.15-16.30 Voortgangsgesprek 3 - groepsevaluatie 1sep-5 NA-1802 R.A.F. Kolsters, L. Fredrikze
13.15-16.30 Vaardighedenond 2: DGO 1mrt-4
13.15-16.30 Voortgangsgesprek 1 1mrt-4
15.00-16.30 APC 07: Referentiekader en SCEGS 1sep-4 38 L.A. de Jonge-'t Hoen, K.R. Gelsema
15.00-16.30 Cyclusstoornissen 1mrt-2 21
15.00-16.30 Leren van ervaringen 1sep-2 29 M.L. Weltevrede, B.T.W.D. Passchier
15.00-16.30 Opleidingssupervisie 1mrt-1
15.00-16.30 WV 1: Pretoets + intro 1mrt-3 24

Week 14 wo 07-04-2021
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.30 Diversiteit 2mrt-GGZ1 24
09.00-10.30 Leren van ervaringen 2dec-KLIN1 27
09.00-10.30 Leren van ervaringen 2mrt-GGZ2 26
09.00-12.15 Palliatieve Zorg 2 2mrt-CHRON1, 2mrt-CHRON2
10.45-12.15 Diversiteit 2mrt-GGZ2 24
10.45-12.15 KR Dyspnoe 2dec-KLIN1 27
10.45-12.15 Leren van ervaringen 2mrt-GGZ1 26
13.15-14.15 Methoden van psychotherapie 2mrt-GGZ1, 2mrt-GGZ2
13.15-14.45 Patientveiligheid 2 2dec-KLIN1 27
13.15-14.45 Leren van ervaringen 2mrt-CHRON1 20
13.15-14.45 Leren van ervaringen 2mrt-CHRON2 21
14.15-15.15 Methoden van psychotherapie 2mrt-GGZ1 24
14.15-15.15 Methoden van psychotherapie 2mrt-GGZ2 26
15.00-16.30 Casuistiek door aios 2dec-KLIN1 27
15.00-16.30 SOG 2mrt-CHRON1, 2mrt-CHRON2
15.30-16.30 Methoden van psychotherapie 2mrt-GGZ1 24
15.30-16.30 Methoden van psychotherapie 2mrt-GGZ2 26

Week 14 do 08-04-2021
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.30 Leren van ervaringen 3jun-1 24 Y.D.M. van Trier, A. Koenraad
09.00-10.30 Leren van ervaringen 3sep-3 26
09.00-10.30 LEOh bespreken + LvE 3dec-1 30 LEOh bespreken in groep.
09.00-10.30 LEOh bespreken + LvE 3dec-2 38 LEOh bespreken in groep.
09.00-10.30 Leren van ervaringen 3sep-1 27 A. de Witt, M. Slieker-Bosma
09.00-10.30 Leren van ervaringen 3sep-2 29 J.A.C. van Heest, E.M. Nijenhuis
09.00-10.30 Leren van ervaringen 3mrt-2 21
09.00-10.30 Leren van ervaringen 3mrt-1 20
09.00-12.15 APC-toets 3sep-3 P.A. Muller, A. Weiland
10.45-12.15 Beleid bij SOLK, 3 3mrt-1 20
10.45-12.15 Beleid bij SOLK, 3 3mrt-2 21
10.45-12.15 Huiselijk geweld 1 3sep-1 27 Let op, 2 weken van tevoren casuistiek per mail inleveren bij de groepsdocenten.
10.45-12.15 Ongewenst gedrag van pt en dokters 3jun-1 24
10.45-12.15 Ongewenst gedrag van pt en dokters 3sep-2 29
10.45-12.15 PIN (NHG) en/of BMJ 3sep-3 26
10.45-14.45 Gedragsverandering bij ongezonde leefgew 3dec-1 Acteur vanaf 10:45 uur aanwezig
10.45-14.45 Gedragsverandering bij ongezonde leefgew 3dec-2 30, 38 Acteur vanaf 10:45 uur aanwezig
13.15-14.45 Diabetes de complexe patiënt 3sep-2 29
13.15-14.45 APC en stressgerelateerde aandoeningen 1 3jun-1 24 Op basis van inschrijving - zie onderwijsbank
13.15-14.45 APC Systeem 1 3jun-1 Op basis van inschrijving - zie onderwijsbank
13.15-14.45 APC-toets 3sep-1 A. de Witt, M. Slieker-Bosma, J.A.C. van Heest, E.M. Nijenhuis
13.15-14.45 PIN (NHG) en/of BMJ 3sep-1 27 Eigen laptop/tablet meenemen.
13.15-14.45 Begeleidingsblok 3sep-3 26 P.A. Muller, A. Weiland
13.15-16.30 Tweedaagse met de groep 3mrt-1 Externe ruimte
13.15-16.30 Tweedaagse met de groep 3mrt-2 Externe ruimte
15.00-16.30 Diabetes de complexe patiënt 3sep-1 29
15.00-16.30 Ouderenzorg II 3sep-3 26
15.00-16.30 APC-toets 3sep-2 J.A.C. van Heest, E.M. Nijenhuis, P.A. Muller, A. Weiland
15.00-16.30 Intervisie 9 3jun-1.1 24 C.C. Meeuwsen
15.00-16.30 Intervisie 9 3jun-1.2 N. op 't Veld
15.00-16.30 Intervisie 3 3dec-1.1 30
15.00-16.30 Intervisie 3 3dec-1.2
15.00-16.30 Intervisie 3 3dec-2.2
15.00-16.30 Intervisie 3 3dec-2.1 38
15.00-16.30 PIN (NHG) en/of BMJ 3sep-2 29 Eigen laptop/tablet meenemen.

Week 14 vr 09-04-2021
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-16.30 Tweedaagse met de groep 3mrt-1 Externe ruimte
09.00-16.30 Tweedaagse met de groep 3mrt-2 Externe ruimte