17, 1
20-09-2021 (ma) t/m 24-09-2021 (vr)
Geproduceerd door IRIS-Planning op dinsdag 14-07-2020 om 00:18


Week 38 di 21-09-2021
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-16.30 Differentiatieonderwijs 3mrt-1BEW, 3sep-1BEW Bewegingsapparaat sept21

Week 38 do 23-09-2021
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.30 Leren van ervaringen 3dec-1 30
09.00-10.30 Leren van ervaringen 3dec-2 38
10.45-12.15 Ongewenst gedrag van pt en dokters 3dec-1 30
10.45-12.15 Begeleidingsblok 3dec-2 38
12.00-17.30 Preselectietoets aspirant opleiders Aspirant opleiders M.L. Jacobs, R. Zegers, P.J. van den Berg
13.15-14.45 Astma/COPD: meet the expert 3dec-2 38
13.15-14.45 Hart- en vaatziekten: Meet the expert 3dec-1 30
15.00-16.30 Astma/COPD: meet the expert 3dec-1 38
15.00-16.30 Hart- en vaatziekten: Meet the expert 3dec-2 30