17, 1
06-07-2020 (ma) t/m 02-09-2022 (vr)
Rooster voor docent M.L. Weltevrede
Geproduceerd door IRIS-Planning op maandag 06-07-2020 om 04:43Week 28 di 07-07-2020
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.30 Leren van ervaringen 1sep-2 5.1.1 Bachzaal B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede Locatie Podium aan de Maas, Oostmaaslaan 950, Rotterdam
10.45-12.15 APC 10: Oefenen met moeilijke consulten 1sep-2 5.1.1 Bachzaal B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede, D. Hermans Locatie Podium aan de Maas, Oostmaaslaan 950, Rotterdam

Week 28 do 09-07-2020
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.30 LEOh bespreken + LvE 3mrt-2 Online sessie M.M.P. van Meer, M.L. Weltevrede LEOh bespreken in groep.
10.45-14.45 APC oefentoets 3mrt-2 Online sessie M.M.P. van Meer, M.L. Weltevrede

Week 29 di 14-07-2020
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
13.15-14.45 Opleidingssupervisie 1mrt-2.6 4.4 Oomszaal M.L. Weltevrede Locatie Podium aan de Maas, Oostmaaslaan 950, Rotterdam

Week 29 do 16-07-2020
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.30-11.30 Workshop 3mrt2 Hilde en Manon Opleiders donderdag 2.1 Prinsenzaal M.M.P. van Meer, M.L. Weltevrede Locatie Podium aan de Maas, Oostmaaslaan 950, Rotterdam.

Week 30 di 21-07-2020
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.30-13.30 Workshop 1sep2 Bibi en Manon Opleiders dinsdag Geannuleerd zie veld Opmerkingen M.L. Weltevrede, B.T.W.D. Passchier Wegens zomervakantie geannuleerd

Week 31 di 28-07-2020
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.30 Thematisch leren van ervaringen 1sep-2 4.4 Oomszaal B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede Locatie Podium aan de Maas, Oostmaaslaan 950, Rotterdam
13.15-14.45 Opleidingssupervisie 1mrt-2.6 21 M.L. Weltevrede Let op, locatie is Erasmus MC!

Week 31 do 30-07-2020
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
15.00-16.30 Leren van ervaringen 3mrt-2 4.4 Oomszaal M.M.P. van Meer, M.L. Weltevrede Locatie Podium aan de Maas, Oostmaaslaan 950, Rotterdam

Week 32 di 04-08-2020
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
15.00-16.30 Opleidingssupervisie 1sep-3.2 20 M.L. Weltevrede
15.00-16.30 Opleidingssupervisie 1sep-4.5 20 M.L. Weltevrede

Week 32 do 06-08-2020
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
15.00-16.30 Leren van ervaringen 3mrt-2 4.4 Oomszaal M.M.P. van Meer, M.L. Weltevrede

Week 33 di 11-08-2020
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
13.15-14.45 Leren van ervaringen + Nabespreken diver 1sep-2 3.1 Burg. Oudzaal B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede
13.15-14.45 Opleidingssupervisie 1mrt-2.6 20 M.L. Weltevrede Let op, locatie is Erasmus MC!

Week 33 do 13-08-2020
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.30 Leren van ervaringen 3mrt-2 1.1 van Stolkzaal M.M.P. van Meer, M.L. Weltevrede Locatie Podium aan de Maas, Oostmaaslaan 950, Rotterdam
10.45-12.15 Ideale praktijk 3mrt-2 1.1 van Stolkzaal M.M.P. van Meer, M.L. Weltevrede Locatie Podium aan de Maas, Oostmaaslaan 950, Rotterdam

Week 34 di 18-08-2020
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.30-12.45 Workshop 1sep2 Bibi en Manon Opleiders dinsdag 35 M.L. Weltevrede, B.T.W.D. Passchier Onderwijscentrum Erasmus MC

Week 34 do 20-08-2020
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.30-12.45 Workshop 3mrt2 Hilde en Manon Opleiders donderdag 2.1 Prinsenzaal M.M.P. van Meer, M.L. Weltevrede Locatie Podium aan de Maas, Oostmaaslaan 950, Rotterdam.

Week 35 di 25-08-2020
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.30 Leren van ervaringen 1sep-2 Online sessie B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede
10.45-11.30 Eindevaluatie in bijzijn van coordinator 1sep-2 Online sessie B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede, E. Wesseling
11.30-16.30 Afscheid 1sep-2 Online sessie B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede
13.15-14.45 Opleidingssupervisie 1mrt-2.6 20 M.L. Weltevrede Let op, locatie is Erasmus MC!

Week 35 do 27-08-2020
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.30 Leren van ervaringen 3mrt-2 35 M.M.P. van Meer, M.L. Weltevrede Let op, locatie is Erasmus MC!
10.45-12.15 APC-toets 3mrt-2 20, 21, 24, 26 M.M.P. van Meer, M.L. Weltevrede, I.C. Hodes Let op, locatie is Erasmus MC!

Week 36 di 01-09-2020
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
13.15-14.45 Opleidingssupervisie 1mrt-2.6 M.L. Weltevrede

Week 36 do 03-09-2020
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.30 Leren van ervaringen 3mrt-2 21 M.M.P. van Meer, M.L. Weltevrede

Week 37 di 08-09-2020
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-09.30 Intro: Welkomstwoord hoofd opleiding 1sep-1, 1sep-2, 1sep-3, 1sep-4, 1sep-5 P.J.E. Bindels, E. Wesseling, J.M. van Ochten, M.J. Bos, S.C.M. van Steekelenburg, B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede, E. Husen, A. Koenraad, K.R. Gelsema, L.A. de Jonge-'t Hoen, R.A.F. Kolsters, L. Fredrikze
09.30-11.30 Intro: Kennismaking, rooster, huish afsp 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede
12.30-14.00 Lunch 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede
14.00-16.00 Intro: Vakinh. programma (spoedgevallen) 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede

Week 37 wo 09-09-2020
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.00 Intro: Kennismaken met SBOH 1sep-1, 1sep-2, 1sep-3, 1sep-4, 1sep-5 M.J. Bos, S.C.M. van Steekelenburg, B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede, E. Husen, A. Koenraad, K.R. Gelsema, L.A. de Jonge-'t Hoen, R.A.F. Kolsters, L. Fredrikze, J. Renes
10.30-12.30 Intro: Programma Professionaliteit 1sep-2 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede
13.30-14.30 Intro: Bespreken observatieopdrachten 1sep-2 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede
14.30-16.00 Intro: Arts-patient communicatie 1sep-2 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede
16.00-17.00 Intro: Instrumentenmarkt verzorgd door L 1sep-1, 1sep-2, 1sep-3, 1sep-4, 1sep-5 M.J. Bos, S.C.M. van Steekelenburg, B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede, E. Husen, A. Koenraad, K.R. Gelsema, L.A. de Jonge-'t Hoen, R.A.F. Kolsters, L. Fredrikze

Week 37 do 10-09-2020
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.30 Leren van ervaringen 3mrt-2 21 M.M.P. van Meer, M.L. Weltevrede
13.15-16.30 APC-toets 3mrt-2 M.M.P. van Meer, M.L. Weltevrede, I.C. Hodes, L. Fredrikze

Week 38 di 15-09-2020
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.30 Leren van ervaringen 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede
10.45-12.15 APC 01: Inleiding in de communicatie 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede
15.00-16.30 Kennismaking opleiders met groepsdocente Opleiders dinsdag B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede
16.30-17.00 Gezamenlijk deel opleiders/aios 1sep-2 Opleiders dinsdag, 1sep-2 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede
17.00-18.00 Borrel aios en opleiders 1sep-groepen Opleiders dinsdag, 1sep-1, 1sep-2, 1sep-3, 1sep-4, 1sep-5 Pantry op 18e verdieping M.J. Bos, S.C.M. van Steekelenburg, B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede, E. Husen, A. Koenraad, K.R. Gelsema, L.A. de Jonge-'t Hoen, R.A.F. Kolsters

Week 38 do 17-09-2020
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
12.00-16.30 gezamenlijke aios/ opleidersdag 3mrt-2 Opleiders donderdag, 3mrt-2 M.M.P. van Meer, M.L. Weltevrede
13.15-16.30 Kwaliteitsverbeteringsproject 3 Opleiders donderdag, 3mrt-2 M.M.P. van Meer, M.L. Weltevrede

Week 39 di 22-09-2020
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
10.45-12.15 Leren van ervaringen 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede
13.15-14.45 Opleidingssupervisie 1mrt-2.6 M.L. Weltevrede

Week 39 do 24-09-2020
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.30 Leren van ervaringen 3mrt-2 21 M.M.P. van Meer, M.L. Weltevrede
10.45-12.15 Begeleidingsblok 3mrt-2 21 M.M.P. van Meer, M.L. Weltevrede
15.00-16.30 APC-toets 3mrt-1 I.C. Hodes, L. Fredrikze, M.M.P. van Meer, M.L. Weltevrede

Week 41 di 06-10-2020
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.30 Leren van ervaringen 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede

Week 41 do 08-10-2020
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-12.15 APC-toets 3mrt-1 I.C. Hodes, L. Fredrikze, M.M.P. van Meer, M.L. Weltevrede
13.15-14.45 Leren van ervaringen 3mrt-2 21 M.L. Weltevrede, M.M.P. van Meer

Week 42 di 13-10-2020
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.30 LvE + Intro tijdmanagement 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede
10.45-12.15 APC 02: Begin van het consult 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede
13.15-16.30 Tweedaagse met de groep 1sep-2 Externe ruimte B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede

Week 42 wo 14-10-2020
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-16.30 Tweedaagse met de groep 1sep-2 Externe ruimte B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede

Week 42 do 15-10-2020
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.30-12.45 Workshop 3mrt2 Hilde en Manon Opleiders donderdag 21 M.M.P. van Meer, M.L. Weltevrede

Week 43 di 20-10-2020
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.30-13.30 Workshop 1sep2 Bibi en Manon Opleiders dinsdag 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede

Week 43 do 22-10-2020
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.30 Leren van ervaringen 3mrt-2 21 M.M.P. van Meer, M.L. Weltevrede
10.45-16.30 Voortgangsgesprek 3 3mrt-2 M.L. Weltevrede, M.M.P. van Meer

Week 44 di 27-10-2020
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-12.15 Voortgangsgesprek 1 1sep-2 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede
13.15-14.45 Opleidingssupervisie 1mrt-2.6 26 M.L. Weltevrede

Week 45 di 03-11-2020
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.30 Leren van ervaringen 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede
12.15-12.30 Intro Lareb 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede

Week 45 do 05-11-2020
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.30 Leren van ervaringen 3mrt-2 21 M.M.P. van Meer, M.L. Weltevrede

Week 46 di 10-11-2020
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
13.15-14.45 Opleidingssupervisie 1mrt-2.6 26 M.L. Weltevrede

Week 46 do 12-11-2020
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.30 Leren van ervaringen 3mrt-2 21 M.M.P. van Meer, M.L. Weltevrede
15.00-16.30 Begeleidingsblok 3mrt-2 21 M.L. Weltevrede, M.M.P. van Meer

Week 47 di 17-11-2020
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.30-13.30 Workshop 1sep2 Bibi en Manon Opleiders dinsdag 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede

Week 47 do 19-11-2020
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.30-12.45 Workshop 3mrt2 Hilde en Manon Opleiders donderdag 21 M.M.P. van Meer, M.L. Weltevrede

Week 48 di 24-11-2020
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.30 Leren van ervaringen 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede
10.45-12.15 APC 03: Informatie inwinnen/ Vraagverhel 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede
13.15-14.45 Opleidingssupervisie 1mrt-2.6 26 M.L. Weltevrede

Week 48 do 26-11-2020
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.30 Leren van ervaringen 3mrt-2 21 M.M.P. van Meer, M.L. Weltevrede

Week 49 di 01-12-2020
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.30 Leren van ervaringen 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede

Week 50 di 08-12-2020
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.00 Leren van ervaringen 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede
13.15-14.45 Opleidingssupervisie 1mrt-2.6 M.L. Weltevrede

Week 50 do 10-12-2020
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.30 Leren van ervaringen 3mrt-2 21 M.M.P. van Meer, M.L. Weltevrede
10.45-12.15 Palliatieve zorg 3 3mrt-2 21 M.M.P. van Meer, M.L. Weltevrede, Y.D.M. van Trier

Week 51 di 15-12-2020
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.30-13.30 Workshop 1sep2 Bibi en Manon Opleiders dinsdag 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede

Week 51 do 17-12-2020
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.30-12.45 Workshop 3mrt2 Hilde en Manon Opleiders donderdag 21 M.M.P. van Meer, M.L. Weltevrede

Week 52 di 22-12-2020
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.30 Leren van ervaringen 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede
10.45-12.15 APC 3B: onderlinge toetsing 1 1sep-3 30 E. Husen, A. Koenraad, M.L. Weltevrede, B.T.W.D. Passchier
13.15-14.45 Opleidingssupervisie 1mrt-2.6 26 M.L. Weltevrede
13.15-16.30 Voortgangsgesprek 2 1sep-2 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede

Week 1 di 05-01-2021
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.30 Leren van ervaringen 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede
10.45-12.15 Tijdmanagement 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede
13.15-14.45 Opleidingssupervisie 1mrt-2.6 26 M.L. Weltevrede
15.00-16.30 APC 3B: onderlinge toetsing 1 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede, E. Husen, A. Koenraad

Week 1 do 07-01-2021
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.30 Leren van ervaringen 3mrt-2 21 M.M.P. van Meer, M.L. Weltevrede

Week 2 di 12-01-2021
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.30 Leren van ervaringen 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede
10.45-12.15 APC 04: Informeren/ Diagnosefase 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede
15.00-16.30 WV 3: CAT-presentatie bezoek 1sep-1, 1sep-2, 1sep-5 M.J. Bos, S.C.M. van Steekelenburg, B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede, R.A.F. Kolsters, L. Fredrikze

Week 2 do 14-01-2021
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.30 Leren van ervaringen 3mrt-2 21 M.M.P. van Meer, M.L. Weltevrede

Week 3 di 19-01-2021
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.30-13.30 Workshop 1sep2 Bibi en Manon Opleiders dinsdag 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede

Week 3 do 21-01-2021
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.30-12.45 Workshop 3mrt2 Hilde en Manon Opleiders donderdag 21 M.M.P. van Meer, M.L. Weltevrede Preventieonderwijs van 11.45-12.45 uur door B. Schouten en M. Bos

Week 4 di 26-01-2021
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.30 Leren van ervaringen 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede
10.45-12.15 APC 05: Beleidsfase/ Advies, planning en 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede

Week 4 do 28-01-2021
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
10.45-12.15 Leren van ervaringen 3mrt-2 21 M.M.P. van Meer, M.L. Weltevrede
13.15-14.45 Begeleidingsblok 3mrt-2 21 M.L. Weltevrede, M.M.P. van Meer

Week 6 di 09-02-2021
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.30 Leren van ervaringen 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede
10.45-12.15 APC 5B: onderlinge toetsing 2 1sep-4 38 K.R. Gelsema, L.A. de Jonge-'t Hoen, B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede
15.00-16.30 APC 5B: onderlinge toetsing 2 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede, K.R. Gelsema, L.A. de Jonge-'t Hoen

Week 6 do 11-02-2021
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.30 Leren van ervaringen 3mrt-2 21 M.M.P. van Meer, M.L. Weltevrede
10.45-12.15 Inbreng stage aios 3mrt-2 21 M.M.P. van Meer, M.L. Weltevrede
13.15-14.45 Eindevaluatie 3mrt-2 21 M.M.P. van Meer, M.L. Weltevrede
15.00-16.30 Afscheid 3mrt-2 21 M.M.P. van Meer, M.L. Weltevrede

Week 7 di 16-02-2021
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.30-13.30 Workshop 1sep2 Bibi en Manon Opleiders dinsdag 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede

Week 7 do 18-02-2021
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.30-12.45 Workshop 3mrt2 Hilde en Manon Opleiders donderdag 21 M.M.P. van Meer, M.L. Weltevrede

Week 8 di 23-02-2021
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
15.00-16.30 Leren van ervaringen 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede

Week 8 do 25-02-2021
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
17.00-19.00 Diploma-uitreiking 3mrt-1, 3mrt-2 I.C. Hodes, L. Fredrikze, M.M.P. van Meer, M.L. Weltevrede

Week 9 di 02-03-2021
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.30 Leren van ervaringen 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede
10.45-12.15 APC 06 Actief luisteren 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede

Week 11 di 16-03-2021
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
12.00-16.30 gezamenlijke aios/ opleidersdag + nabesp Opleiders dinsdag, 1sep-2 Externe ruimte B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede

Week 12 di 23-03-2021
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.30 Leren van ervaringen 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede

Week 14 di 06-04-2021
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-12.15 Voortgangsgesprek 3 - groepsevaluatie 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede
15.00-16.30 Leren van ervaringen 1sep-2 29 M.L. Weltevrede, B.T.W.D. Passchier

Week 15 di 13-04-2021
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.30 LEOh bespreken + LvE 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede LEOh bespreken in groep.
15.00-16.30 APC 07: Referentiekader en SCEGS 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede

Week 16 di 20-04-2021
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.30-13.30 Workshop 1sep2 Bibi en Manon Opleiders dinsdag 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede

Week 18 di 04-05-2021
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.30 Leren van ervaringen 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede

Week 19 di 11-05-2021
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.30 Leren van ervaringen 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede

Week 20 di 18-05-2021
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.30-13.30 Workshop 1sep2 Bibi en Manon Opleiders dinsdag 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede

Week 21 di 25-05-2021
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.30 Lve: Visie bespreken 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede

Week 22 di 01-06-2021
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.30 Leren van ervaringen 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede
15.00-16.30 APC 08: Relatie opbouwen 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede

Week 23 di 08-06-2021
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
13.15-16.30 Voortgangsgesprek 4 1sep-2 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede

Week 25 di 22-06-2021
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
10.45-12.15 Leren van ervaringen 1sep-2 30 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede

Week 26 di 29-06-2021
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
15.00-16.30 Leren van ervaringen 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede

Week 27 di 06-07-2021
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.30 Leren van ervaringen 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede

Week 28 di 13-07-2021
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.30 Leren van ervaringen 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede
10.45-12.15 APC 09: Beinvloeden van gedrag 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede

Week 29 di 20-07-2021
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.30-13.30 Workshop 1sep2 Bibi en Manon Opleiders dinsdag 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede

Week 30 di 27-07-2021
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
15.00-16.30 Leren van ervaringen 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede

Week 31 di 03-08-2021
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
13.15-14.45 Leren van ervaringen 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede

Week 32 di 10-08-2021
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
13.15-14.45 Leren van ervaringen 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede

Week 33 di 17-08-2021
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.30-13.30 Workshop 1sep2 Bibi en Manon Opleiders dinsdag 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede

Week 34 di 24-08-2021
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.30 Leren van ervaringen 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede
10.45-12.15 APC 10: Oefenen met moeilijke consulten 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede

Week 35 di 31-08-2021
Tijd Naam Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-10.30 Leren van ervaringen 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede
10.45-11.30 Eindevaluatie in bijzijn van coordinator 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede
12.15-16.30 Afscheid 1sep-2 29 B.T.W.D. Passchier, M.L. Weltevrede